وبینارهای آموزشی

وبینارهای
آموزشی

با سه گام ساده در وبینارهای آموزشی ما بصورت رایگان ثبت نام نمایید

وبینار مورد نظر را انتخاب کنید

برای ورود به کابین شخصی بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

در کابین شخصی، در بخش وبینار برای موضوع مورد نظر خود ثبت نام نمایید

اجرای وبینارهای آموزشی توسط:

مهندس علی نورانی

سرپرست بخش تحلیل کارگزاری ویندزور

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

ممکن است برای ثبت نام به VPN نیاز داشته باشید

در صورتیکه تا کنون در کابین ثبت نام نکرده اید، با وارد کردن مشخصات خود در کابین ثبت نام نمایید

ممکن است برای ثبت نام به VPN نیاز داشته باشید

25 خرداد | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت سوم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 25 خرداد 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
01 تیر | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت چهارم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 01 تیر 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
22 تیر | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت پنجم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 22 تیر 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
29 تیر | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت ششم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 29 تیر 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
12 مرداد | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت هفتم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 12 مرداد 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
19 مرداد | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت هشتم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 19 مرداد 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
09 شهریور | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت نهم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 09 شهریور 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر
30 شهریور | کارگاه اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی - قسمت دهم
کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های معاملاتی در 10 قسمت. هر قسمت همراه با معامله در بازار زنده و پرسش و پاسخ
ثبت نام
پنجشنبه 30 شهریور 1402
ساعت: 3 تا 4 بعدازظهر